Startlister

Startliste pr. 3.juni 2019Startliste pr. 5.juni

Startliste klubb pr. 3.juni 2019Startliste klubb pr. 5.juni

Startlistene er oppdatert pr. kl. 20.00 5.juni. det har kommet noen avmeldinger som fortsatt er registrert i startlistene. Disse er markert med “avm”og dato i klubblistene.