Tidskjema

Foreløpig Tidsskjema:

Det er gjort en endring i diskos for de tidligste klassene, for å unngå øvelseskollisjon.

Det er gjort noe  spesifiseringer i tidsskjemae for 100m på fredag.

Avkryssing i løp 1 time før øvelsesstart(forsøksheat)

Opprop i tekniske øvelser 10-15 min. før start på øvelsesstedet.

I Lengde i klassene 10-13 år, blir det 4 hopp på alle. I øvrige tekniske øvelser ordinære konkurranseregler.