Tidskjema

Foreløpig Tidsskjema:

Siste versjon av tidsskjemaene er lagt ut 6.juni kl. 15:55

Avkryssing i løp 1 time før øvelsesstart(forsøksheat)

Opprop i tekniske øvelser 10-15 min. før start på øvelsesstedet.

I Lengde er det 3 hopp til hver i 10-årsklassen og 4 hopp til hver i klassene 11-13 år. I kule er 4 støt til hver i 10-års klassen. I øvrige klasser og øvrige tekniske øvelser ordinære konkurranseregler.

PS! Nederst i tidsskjema for fredagen finner man forklaring på 100m heat og finaler.